skoljobb.se

Populär Arbetsgivare

  Vaxholms stad

Förskola

I Vaxholm är miljön viktig

Med naturen runt knuten och utvecklande lärmiljöer får barnen en bra start. I Vaxholms kommun, i vacker skärgårdsmiljö bara en dryg halvtimme från centrala Stockholm, finns omkring 640 barn uppdelade i både kommunala och fristående förskolor. Här vilar all utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

För att få en gemensam bild av lärmiljön i förskolan har förskollärarna fått bidra med ord som symboliserar en pedagogisk miljö anpassad efter barnen.
”Orden vi valde är estetik, tillgänglighet, utforskande och mötesplatser, dessa ord fick sedan ligga till grund för Vaxholms Stads pedagogiska idé”, berättar Sara Krokström som arbetar som förskollärare på Rindö förskola.

Stor satsning på lärmiljön

Sara berättar om hur hennes arbetsplats förändrats sedan 2014 när hon började på Rindö förskola.

”Då var det mer som 80-talets förskola, innan vi gjorde en satsning på lärmiljön. Efter att ha fått kompetensutveckling inom lärmiljö och systematiskt kvalitetsarbete så kastade jag ut alla höga möbler.”

Allt material finns på en nivå dit barnen når.

”När barnen förstår att det är deras material så har de större respekt för det,” säger Sara.

Kollegorna lär av varandra

Vaxholms förskolor vill gärna ligga steget före och nu är det en satsning på IKT inför digitaliseringen i kommande läroplan. Personalen får medverka i workshops om programmering bland annat för att få med alla på tåget. Vissa saker behöver alla lära sig men annars är det satsning på det pedagogerna brinner för.

”De som vill lära sig mer om någonting får kompetensutveckling och får sedan lära ut till sina kollegor efter hand,” berättar Sara. Kollegialt lärande är viktigt.

Undervisning på flera sätt

I Vaxholm deltar förskolorna i ett forskningsprojekt om undervisning i förskolan (UndiF) i samarbete med Malmö Universitet. Den övergripande forskningsfrågan handlar om vad som kännetecknar undervisning i förskola som är relaterat till styrdokument och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (ifous.se)

”Det är väldigt spännande att få testa på olika undervisningsstrategier och lära sig mer om hur de kan fungera i min verksamhet”, berättar Sara.

Grundskola

Lärande ska vara roligt

I vacker skärgårdsmiljö, en dryg halvtimme från centrala Stockholm, ligger Vaxholm. Den lilla staden i den stora staden. Här formas verksamheten av arbetsglädje redan från förskoleklass. I skolan möts eleverna av höga förväntningar, de utmanas på sin egen nivå och känner lust att lära. Lärande sker hela dagen för eleverna på låg- och mellanstadiet, först under lektioner och sedan på fritids.

Liksom i förskolan finns här ett medvetet fokus på hur lärmiljön anpassas efter elevernas behov. ”Vi har en fantastik utomhusmiljö, vilken är guld värd. Vi har byggt vindskydd och vi lagar mellanmål i skogen” berättar Magnus Haaparanta som arbetar som fritidspedagog på en av skolorna.

Fritids allt viktigare

Efter att fritidsverksamheten fått ett eget avsnitt i läroplanen känns arbetet som fritidspedagog mer betydelsefullt, menar Magnus.

”Det är skönt att ha den delen i läroplanen att luta sig mot”, säger han.

I Vaxholm pågår Fritidslyftet i syfte att bland annat att höja fritidspedagogernas kompetens kring vad läroplanen säger, främja känslan av fritidshemmets viktiga uppdrag och förstärka det systematiska kvalitetsarbetet.

”Vi har dessutom egna lokaler för fritidsverksamheten på flera skolor i kommunen, vilket gör att både skol- och fritidsverksamheten kan ta plats. Båda verksamheterna är viktiga för elevernas lärande, det blir också attraktivt att gå på fritids”, berättar Christina Persson, rektor för Resarö skola.

Bra stämning mellan vuxna och elever

Andreas Forsmark arbetar som speciallärare på mellanstadiet och han är glad att Vaxholm satsar mycket på just elevhälsan. ”Det finns en välutbyggd elevhälsa med god tillgång till skolpsykolog, skolkurator och skolsköterska. Vi har goda möjligheter att ge varje elev, det varje elev behöver. Jag har också möjlighet att stötta elever som kommit väldigt långt i sin kunskapsutveckling, det är viktigt att alla utmanas.”

”Vaxholm är en trevlig kommun att arbeta i. Det är bra stämning i skolan, både bland elever och bland personal” säger Andreas.

Maria Valgma arbetar som lågstadielärare och även hon upplever den positiva stämningen i skolan.

”Jag har bra kollegor och det är ett bra samarbete mellan verksamheterna. Här finns inga stängda dörrar. Vi jobbar med rätt saker och tänker mycket på varför vi gör som vi gör”, berättar Maria

Trivs på arbetet

Det finns en stor vi-känsla i hela kommunen, berättar Christina Persson. ”Hela kommunen går in i projekt tillsammans och vi har höga förväntningar både på våra elever och på varandra. Vi uppvisar höga kunskapsresultat, men också höga resultat när det gäller elevernas trygghet. Medarbetarenkäten som vi gör varje år visar att vi trivs på vårt arbete och det är viktigt, för att göra ett riktigt bra arbete.

Allt för elevernas bästa

Christina Persson menar att det är tydligt att alla arbetar för elevernas bästa och sådant som ger effekt för just dem.  

”Det vi ser fungerar fortsätter vi med, det som inte ger resultat slutar vi med, vi gör det inte mer komplicerat än så!”, lägger Christina till.

”Det är tydligt att vi är här för alla elever”, säger Magnus Haaparanta.

”Konceptet mina och dina elever finns inte.”

”Det märks på eleverna att de känner att de kan prata med vilken vuxen som helst, inte bara sin egen klasslärare”, fyller Maria Valgma i.

Mycket att erbjuda

Vaxholms kommun har mycket att erbjuda och eleverna upplever nya saker hela tiden. Det finns en aktiv kulturskola och aktiviteter utomhus för barn i alla åldrar. Ett helt nybyggt högstadium med plats för 500 elever öppnade hösten 2017. Det ligger i hjärtat av Campus Vaxholm som är ett helt nytt skol- och idrottsområde. Här finns bland annat en nybyggd sporthall för skolidrott och föreningsliv med bland annat klättervägg och ninjabana, en upprustad och moderniserad bollhall för tennis och andra bollsporter och Vaxö IP – en konstgräsplan för 11-mannafotboll.

”Våra redan höga resultat, som vi vill bibehålla, gör att vi hela tiden strävar framåt”, säger Christina. ”Det är utmanade och roligt att arbeta i Vaxholm”, avslutar Maria med ett leende.

Bransch

Offentlig sektor

Anställda

500

Huvudkontor

Vaxholm

Sociala medier

Aktuella jobb från Vaxholms stad

Lärarvikarier till en av Stockholms läns modernaste skolor - Kronängsskolan! Tillbaka

Vaxholm - 15 dagar kvar

Läs mer

Lärarvikarier till en av Stockholms läns modernaste skolor - Kronängsskolan!

Vaxholm - 15 dagar kvar

Läs mer

Förskollärare förskolan Båten

Vaxholm - 20 dagar kvar

Läs mer

Vaxholms stad i sociala medier

Missa inga jobb från Vaxholms stad

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor