skoljobb.se

pagetitle

description

Laptops ger bättre skolresultat

De nordligaste kommunerna i Sverige har under hösten infört ett projekt där alla elever och lärare i gymnasiet har en egen bärbar dator. Forskning visar att rätt använt ger det ett bättre resultat för eleverna.

Läs mer

Rut-avdrag för lärarhjälp i hemmet

Om regeringens läxhjälps-förslag går igenom i riksdagen blir det till skillnad från tidigare fritt fram för föräldrar att betala lärare för att komma hem och läsa läxor med barnen och sedan göra rut-avdrag.

Läs mer

50 000 kronor i skadestånd

Göteborgs stad ska betala 50.000 kronor i skadestånd till en elev som mobbades under tre terminer, enligt en dom i Hovrätten för västra Sverige.

Läs mer