skoljobb.se

pagetitle

description

Få NO-lärare i Sverige

Söktrycket på lärarutbildningarna inom NO-ämnena har nästan varit obefintligt de senaste åren enligt statistik från Statistiska centralbyrån.

Läs mer

Anmälningarna ökar

Mellan 2008 och 2011 ökade antalet anmälningar av kränkande behandling på skolor med 104 procent och Skolinspektionens beslut om kritik har blivit tre gånger fler.

Läs mer