skoljobb.se

pagetitle

description

Nya böter för Lundsbergs

Elever utsätts fortfarande för kränkande behandling. Nu hotas skolan av vite på en halv miljon kronor om inte bristerna åtgärdas.

Läs mer

Lönerna sjunker i Europa

Krisen i Europa påverkar lärarnas löner negativt. Sexton europeiska länder har sänkt eller fryst lärarlönerna sedan mitten av 2010.

Läs mer