skoljobb.se

Nyheter

Äldre lärarutbildningar - examen utreds

Regeringen föreslår förenkling av examen för gamla lärarutbildningar. Äldre än den som kom 2001.

Lärarutbilningen. Regeringen vill göra det enklare att få ut examen från äldre lärarutbildningar. En stor del av yrkesverksamma lärare saknar idag den examen som krävs för lärarlegitimation från och med 1 juli 2012.

Lärare som saknar examensbevis för en äldre lärarutbildning än den som infördes 2001 ska kunna ansöka om examen utan ytterligare studier. Dessutom ska lärare som saknar delar av den äldre utbildningen kunna läsa in det som saknas enligt den då gällande utbildningen för att få ut en lärarexamen idag.

I nuläget kan universitet och högskolor bara utfärda examen enligt nu gällande lärarutbildning. Det vill alltså regeringen ändra på enligt en promemoria från utbildningsdepartementet.

Bakgrunden till ändringsförslaget är att en stor del av de idag yrkesverksamma lärarna saknar en examen, vilken är ett krav för att få den lärarlegitimation som krävs för att tillsvidareanställas och sätta betyg från och med 1 juli 2012.

Regeringen hoppas att ändringarna ska gälla från och med försommaren.