skoljobb.se

Nyheter

Alliansens förändringar

Alliansen vill göra förändringar i skolan för att kunna höja kvalitén på lärare och elever.

– Duktiga lärare ska belönas.
Det sa finansminister Anders Borg när han på onsdagsmorgonen presenterade vårpropositionen. Men på vilket sätt bad han om att få återkomma till i höst.

Enligt finansdepartementets nya jobbskatteavdrag kommer gymnasielärare med en lön på 30 200 kronor få en skattelättnad på 366 kronor/månad. 

Anders Borg menar att det finns oroande tecken på att de svenska eleverna presterar allt sämre och att det tar för lång tid för högskoleutbildade att komma ut på marknaden. Till hösten vill finansministern stärka utbildningarna genom att belöna duktiga lärare och underlätta övergången från skola till arbetsliv, dock kommer man inte med förslag på hur detta ska gå till. 

Jabar Amin, talesperson för Miljöpartiet i utbildningsfrågor menar att det saknas förslag på hur man vill höja kvalitén på de högre utbildningarna.
- Regeringen konstaterar att det för ett antal universitet och högskolor kommer att vara lägre utgifter än i tidigare statsbudgetar. Men ingenstans i vårpropositionen finns det förslag på hur detta utrymme kan användas till att förbättra doktoranders förutsättningar eller utöka antalet lärarledda timmar i grundutbildningen.