skoljobb.se

Nyheter

Andelen utländska lärare ökar kraftigt

Lista på hur många procent utländska lärare alla svenska universitet har. Det är fler utländska lärare än utländska studenter vid sveriges universitet.

Internationalisering har stått högt på dagordningen inom den svenska högskolan under de senaste åren. Svenska studenter studerar utomlands och utländska studenter studerar i den svenska högskolan i en omfattning som var okänd för 20 år sedan. Men även lärarkåren i den svenska högskolan har blivit allt mer internationell.

En specialbearbetning av Statistiska centralbyråns personalstatistik som Urank (Svensk universitetsranking) har genomfört visar att 2009 kom 13 procent av lärarna och forskarna vid de svenska universiteten från andra länder. (Till antalet är det nära 4 000 lärare och forskare.)

Andel utländska lärare, invandrade de senaste 20 åren, procent
Karolinska institutet 23,9
Kungl. Tekniska högskolan 21,8
Chalmers tekniska högskola 18,9
Sveriges lantbruksuniversitet 16,7
Uppsala universitet 15,1
Högskolan Dalarna 14,4
Handelshögskolan i Stockholm 13,5
Stockholms universitet 13,1
Lunds universitet 12,6
Umeå universitet 11,9
Högskolan på Gotland 11,5
Linköpings universitet 11,0
Luleå tekniska universitet 10,4
Högskolan i Skövde 9,9
Högskolan i Jönköping 9,9
Södertörns högskola 9,7
Göteborgs universitet 9,6
Blekinge tekniska högskola 9,4
Mälardalens högskola 8,8
Örebro universitet 7,9
Högskolan i Borås 7,4
Mittuniversitetet 7,0
Högskolan i Kalmar 6,7
Högskolan i Gävle 6,3
Malmö högskola 5,8
Karlstads universitet 5,7
Högskolan Väst 5,7
Högskolan Kristianstad 5,4
Växjö universitet 5,1
Högskolan i Halmstad 4,0

Totalt 12,8

Lärosätena är mer internationella vad gäller lärarkåren än när det gäller studenterna. Totalt uppgår andelen utländska studenter bara till cirka 9 procent av hela studentantalet – och en stor del av dessa är utbytesstudenter som bara är i Sverige en eller två terminer i emedan andelen som kommer från andra länder bland lärarna och forskarna alltså är 13 procent.