skoljobb.se

Nyheter

Datainspektionen stoppar kameraövervakning

Ektorpsskolan måste stänga av sina övervakningskameror inomhus dagtid. Det har Datainspektionen beslutat. Datainspektionen menar att övervakningen är ett avsevärt intrång i elevernas personliga integritet.

Ektorpsskolan i Norrköping måste stänga av sina övervakningskameror inomhus dagtid. Det har Datainspektionen beslutat. Datainspektionen menar att övervakningen är ett avsevärt intrång i elevernas personliga integritet.

Datainspektionen har granskat kameraövervakningen i sju skolor i landet, bland dem Ektorpsskolan.

- Flertalet kameror som vi undersökt måste stängas av under skoltid, säger Ulrika Harnesk som lett Datainspektionens granskningsprojekt.

I vissa fall har skolan inte kunnat påvisa att det finns en problembild som motiverar övervakningen. Andra fall har skolan inte undersökt om problemen kan lösas på andra sätt som innebär mindre ingrepp i elevernas personliga integritet.

I Ektorpsskolans övervakningskameror har varit påslagna dygnet runt. De installerades 2006 efter att skolan renoverats. Syftet har varit att minska skadegörelsen och utreda bråk.

Datainspektionen menar att övervakningen är ett avsevärt intrång i elevernas personliga integritet. Kameraövervakningen måste därför upphöra inomhus i Ektorpsskolan under ordinarie skoltid.