skoljobb.se

Nyheter

Det behövs flera forskare

Brist på forskare kräver förändringar

Avståndet mellan vetenskap och klassrum är för stort.
Om elevernas resultat ska bli bättre måste fler lärare bli forskare, skriver företrädare för lärarna, kommunerna, skolledarna och näringslivet i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

""Vi är överens om att skolan ska utvecklas och att elevernas resultat måste förbättras. Men då måste skolledare, lärare och annan skolpersonal stå i nära kontakt med forskningen. I dag är det inte så och det hindrar den fortsatta utvecklingen av undervisningen"", skriver Håkan Sörman, SKL, Kjell-Olof Feldt, Friskolornas riksförbund, Anders Almgren, Lärarnas Riksförbund, Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet, Lars Flodin, Sveriges Skolledarförbund, och Annika Lundius, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel på SvD:s Brännpunkt.

I den nya skollagen som införs i sommar slås det fast att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att det ska fungera i verkligheten vill man att den nya lärarutbildningen blir tydligt forskningsbaserad och att det ska finnas tillräckligt med doktorandplatser för att förse svensk skola med forskarutbildade lärare.