skoljobb.se

Nyheter

Elever ska ge lärare i Stockholm högre lön

Stockholms stad vill belöna lärare på skolor som når bra resultat. Fyra grundskolor har valts ut där arbetsgivaren vill ge lärarna mer i lön.

Stockholms stad vill belöna lärare på skolor som når bra resultat. Fyra grundskolor har valts ut där arbetsgivaren vill ge lärarna mer i lön.

— Det är skolor med mycket god måluppfyllelse. Vi vill ha en koppling mellan skolans resultat och lärarnas löner, säger Christer Oja, biträdande grundskolechef i Stockholm.

Alviksskolan, Mälarhöjdens skola, Nytorpsskolan/Österholmsskolan och Bagarmossens skola är de skolor som har valts ut utifrån meritvärden och resultat i nationella prov.

De fyra skolorna får inte mer pengar till lärarnas löner. Hur mycket i extra lönepåslag en lärare ska få och vilka lärare som ska få del av det avgörs vid löneöversynen. Det finns alltså inget som binder rektorerna vid de fyra skolorna att höja lönerna mer än vid andra skolor.

Det är arbetsgivaren som ensidigt bestämt vilka skolor som ingår i försöket.

— Det positiva är att lönen kopplas till resultatet, det är första gången som arbetsgivaren säger det offentligt. Men det är svårt för oss att bedöma hur det blir när det är så få skolor som ingår och det inte kommer några mer pengar, säger Walter Garcia, vice ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning.