skoljobb.se

Nyheter

Få elever som får skadestånd

66 elever är det sammanlagda antalet som fått skadestånd enligt lagen mot mobbning och kränkningar i skolan som trädde i kraft 2006.

66 elever är det sammanlagda antalet som fått skadestånd enligt lagen mot mobbning och kränkningar i skolan som trädde i kraft 2006. Det visar en granskning från Sveriges Radios "Ekot".

Mellan 5.000 och 246.000 kronor i skadestånd har eleverna fått. Sammanlagt har 3,7 miljoner kronor betalats ut.

Elever som har fått skadestånd är en liten minoritet av alla som har anmält sin skola för kränkningar. Från januari till mars i år hade 3.215 anmälningar kommit in.

Många ärenden leder inte till skadestånd därför att huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att försöka stoppa kränkningarna.