skoljobb.se

Nyheter

Flera behöver specialundervsining

Allt fler grundskoleelever behöver specialundervisning. I dag behöver nästan var tredje elev specialundervsining eller stöd i skolgången.

Allt fler grundskoleelever behöver specialundervisning. I dag behöver nästan var tredje elev specialundervsining eller stöd i skolgången. 

Det är  läs- och skrivsvårigheter som fortfarande är den vanligaste orsaken till att barn ges skolgångsstöd. 

Den snabbast växande gruppen är elever som behöver hjälp på grund av problem med känslolivet eller uppförandet. 

Nästan 13 000 barn får nu specialundervisning på grund av emotionella problem. 

Den snabba ökningen beror  bland annat på att man inte haft möjlighet att ingripa med specialundervisning i dylika fall tidigare.