skoljobb.se

Nyheter

Forskarskolor för lärare

Lärare och förskollärare erbjuds möjlighet att läsa in licentiatexamen. 251 miljoner satsar regeringen på detta. Start redan hösten 2011.

Regeringen satsar 251 miljoner kronor på särskilda forskarskolor där lärare och förskollärare ska utbildas till lektorer.

Under de senaste decennierna har antalet lektorer minskat kraftigt, en fråga som inte minst har uppmärksammats av Skoljobbs partner Lärarnas Riksförbund.

Mellan 2003 och 2010 halverades antalet, från 400 till 200 lektorer.
Nu vill regeringen vända utvecklingen, och satsar 251 miljoner kronor på "forskarskolor" där 200 lärare och förskollärare får läsa till en licentiatexamen. De deltagande har lön under tiden och går forskarutbildningen på 80 procent och arbetar 20 procent på sin vanliga arbetsplats.

En karriärmöjlighet
– Vi måste höja kvaliteten i svensk skola och då är riktigt välutbildade lärare en viktig del. Dessutom skapar lektorer karriärvägar inom läraryrket. I dag är ofta vägen framåt att lämna klassrummet och bli byråkrat. Det måste vara möjligt för en duktig lärare att göra karriär i den undervisande rollen, säger utbildningsminister Jan Björklund i en kommentar.
Forskarskolorna väntas dra igång redan till höstterminens start, alternativt till vårterminen 2012.

Detta är en ansträngning av regeringen att höja statusen på läraryrket.