skoljobb.se

Nyheter

Juholt satsar på kulturskolan

Håkan Juholt vill ge bidrag till kommuner som sänker avgifterna till den kommunala kultur- och musikskolan.

Håkan Juholt vill ge bidrag till kommuner som sänker avgifterna till den kommunala kultur- och musikskolan.

Socialdemokraterna med Håkan Juholt i spetsen presenterade i måndags en skuggbudget där det bl a stod att de vill ge statliga bidrag för att jämna ut lokala skillnader i terminsavgifterna. Det gäller ett 250 kronors stimulansbidrag per elev till de kommuner som håller sig till en avgift om max 500 kronor per elev och termin.
Partiet menar att de högre avgifter som finns idag påverkar barn och ungas möjlighet att delta i undervisningen:
""Vi kommer aldrig att acceptera ett samhälle där det bara är de välbärgades barn som får möjlighet att lära sig att spela ett instrument"" står att läsa i skuggbudgeten.