skoljobb.se

Nyheter

Lärarfacket i Finland vill ha 2000 nya lärare

De finländska lärarfacken imponerar. Kräver att den nya regeringen investerar ytterligare cirka en miljard svenska kronor på en Ännu bättre skola. Inspirerande!

Ge oss 2 000 nya lärare till grundskolan! Detta jobbade det finska lärarfacket hårt för inför riksdagsvalet i Finland som gick av stapeln i går.

Ekonomi och skatter stod som vanligt i centrum i den finska valrörelsen. Samtidigt slog lärarfacket OAJ, vilket organiserar alla lärare förutom på högskolan, ett slag för ökad lärartäthet i grundskolan. Detta trots att Finland som Skolnyheter på Skoljobb redan skrivit om har världens bästa skola redan.

– Genom att tillföra grundskolan 2 000 nya lärare skulle vi få mindre klasser, öka arbetsron samt motverka att lärarna drabbas av utbrändhet, säger ordföranden Olli Luukkainen till dagstidningen Helsingin Sanomat.

Stora klasser
Just de stora klasserna är ett problem i den finländska skolan, mer än 14 000 elever går i klasser som har över 30 elever. Enligt OAJ:s beräkningar skulle den här satsningen på grundskolan kosta ungefär hundra miljoner euro, eller knappt en miljard kronor.

Det finländska lärarfacket vill också, att den nya regering som tillträder tar initiativ till ett brett forum för skolfrågor, som skulle se över dessa frågor fram till åtminstone år 2025.