skoljobb.se

Nyheter

Lärarlöner i Örebro

Löner för lärare, löner för förskollärare och fritidsledare i Örebro kommun.

Nedan är ingångslöner i Örebro kommun för lärare, förskollärare och fritidspedagoger


Lärarkategori Rek. löneintervall
Lärare grundskola, tidigare år
20 500 - 21 400
Lärare grundskola, senare år
19 900 - 21 330
Lärare gymnasium, allmänna ämnen
21 050 - 21 800
Förskollärare 19 550 - 20 350
Fritidspedagog 19 800 - 20 600

Uppgifterna bygger på gemensam statistik över alla Sveriges fackligt organiserade lärare och uppdateras varje år