skoljobb.se

Nyheter

Lärarlöner i Linköping

Ingångslöner lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Linköping.

Nedan är ingångslöner i Linköpings kommun för lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Lärarkategori Rek. löneintervall
Lärare grundskola, tidigare år
21 000 - 21 700
Lärare grundskola, senare år
21 870 - 22 605
Lärare gymnasium, allmänna ämnen
22 600 - 23 000
Förskollärare 20 550 -  21 200
Fritidspedagog 20 690 - 21 250

Uppgifterna bygger på gemensam statistik över alla Sveriges fackligt organiserade lärare och uppdateras varje år