skoljobb.se

Nyheter

Många brister i Malmös skolor

Elevernas kunskaper i några av Malmös grundskolor är väldigt låga. Nu får kommunen hård kritik av Skolinspektionen.

Elevernas kunskaper i några av Malmös grundskolor är väldigt låga. Nu får kommunen hård kritik av Skolinspektionen.

Skolinspektionen har tittat genom hela Malmös utbildningsverksamhet. De får hård kritik av myndigheten. Enligt Cecilia Rösténius, ansvarig för tillsynen menar att kommunen inte tagit tillräckligt ansvar.

Rapporten från Skolinspektionen välkomnas av Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh.

- Sedan jag tillträdde som kommunalråd med ansvar för skolan för ett år sedan så har vi påbörjat ett intensivt förbättrings- och utvecklingsarbete.

Kommun kommer totalt satsa sex miljoner kronor på arbetet att utveckla kvalitetsuppföljningen i skolan. Sedan ska ytterligare 30 miljoner användas för en skolsatsning.