skoljobb.se

Nyheter

Ny generaldirektör för Skolverket

Anna Ekström har utsetts till ny generaldirektör för Skolverket.

Anna Ekström har utsetts till ny generaldirektör för Skolverket.
– Skolverket har en viktig roll när det gäller att vända utvecklingen i den svenska skolan. Jag bedömer att hon besitter de egenskaper som behövs för att leda Skolverket i en tid av stora förändringar inom svenskt skolväsende, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Den 23 maj tillträder den nuvarande Saco-ordföranden sin nya tjänst. Att Anna Ekström, 51, får uppdraget att efterträda Per Thullberg applåderas från flera håll.
– Vi välkomnar att regeringen hämtar sin nya generaldirektör från Saco. Det borgar för att vi får ett tydligt akademiskt forskningsinriktat synsätt på skolan, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.
Metta Fjelkner, andre vice ordförande, i Saco fortsätter:
– Med tanke på att Skolverket har ett så stort ansvar när det gäller den nya lärarlegitimationen är det bra att det är en välutbildad jurist som ska leda myndigheten. Legitimationsreformen är i stor utsträckning en juridisk reform.