skoljobb.se

Nyheter

Skolinspektionen sågar SET-metoden i skolan

Skolinspektionen sågar SET-metoden i skolan. Det framkommer efter att Skolinspektionen utrett en anmälan av en skola som använt sig av metoden i sitt värdegrundsarbete.

Skolinspektionen sågar SET-metoden i skolan. Det framkommer efter att Skolinspektionen utrett en anmälan av en skola som använt sig av metoden i sitt värdegrundsarbete.

Efter en anmälan av en skola i Stockholm startades en utredning. Skolinspektionen har gjort en närmare titt på användningen av programmet SET, social och emotionell träning vid skola.
Utredningen är nu klar och svaret från Skolinspektionen är ""tveksamt om SET-metoden kan användas i skolan utan att äventyra elevernas trygghet och studiero.” Enligt Skolinspektionen finns det övningar i metoden som kan uppfattas som kränkande.

Skolan i fråga har dock slutat att använda sig av metoden och därför, skriver Skolinspektionen i ett pressmeddelande, avstår man från att kritisera skolan.
Tidigare i år presenterade Skolverket en stor utvärdering av åtta metoder mot mobbning, däribland SET.
– Vi kan inte rekommendera något av programmen i sin helhet, sa Annika Hjelm, undervisningsråd på Skolverket.