skoljobb.se

Nyheter

Studentfirandet helt utom skolans kontroll

Det svenska gymnasiet består i tre års studier efter avlagd grundskoleexamen, någonting som är allmänt känt är de omfattande firanden som tar fart under det tredje året.

Det svenska gymnasiet består i tre års studier efter avlagd grundskoleexamen, någonting som är allmänt känt är de omfattande firanden som tar fart under det tredje året.

SVD har i dagarna släppt en undersökning som visar att en stor andel flak- och skivbokningar som elever gjort har gått till Allmänna reklamationsnämnden för att leverantörerna inte hållit vad de lovat.

Då nästan alla landets studenter deltar i festligheterna kunde det då underlätta ifall skolorna samarbetade kring dem och även såg till så att det finns stöd för eleverna, men i dagsläget finns det inga riktlinjer och inget stöd från skolan.