skoljobb.se

Nyheter

Svenska elever är dåliga på läxor

Svenska elever ägnar mindre tid åt att göra läxor än elever i de flesta andra västländer. Det visar en ny studie från OECD.

Svenska elever ägnar mindre tid åt att göra läxor än elever i de flesta andra västländer. Det visar en ny studie från OECD.

15 procent av de svenska eleverna ägnar mer än två timmar i veckan åt läxor i matematik, det är den lägsta siffran i hela OECD i ämnet. Genomsnittet för OECD-länderna är 35 procent.

Även i naturvetenskap gör de svenska eleverna jämförelsevis lite läxor medan de är bara något under genomsnittet när det gäller det egna modersmålet.

Elever i Tyskland, Polen, Italien och Mexico är bland dem som gör förhållandevis mycket läxor medan eleverna i Finland, Japan och Norge till dem som gör mindre läxor.

Studien är en delrapport i 2006 års Pisa-undersökning.