skoljobb.se

Nyheter

Sverige skall bli bättre på Matematik

Höjd kvalitet i Matteundervisningen målsättningen med 121 miljoner i bidrag. Hoppas det finns fler mål också. Av tydligare karaktär när Skolverket delar ut guld till fromma för våra små guldklimpar.

Skolverket har fördelat 121 miljoner kronor på 272 olika lokala projekt som syftar till att höja kvaliteten på matteundervisningen i grundskolan.

Förhoppningen är att satsningen bidrar till att starta viktiga samtal på skolor runt om i landet om hur undervisningen planeras och genomförs, enligt Anders Palm, projektledare på Skolverket.

Nära 300 projekt får del av pengarna
I denna omgång har myndigheten delat ut 121 miljoner till 272 lokala matematikprojekt, som kommer att involvera 4 500 lärare och 90 000 elever.

Den svenska skolan och dess elever har i många år halkat efter anmärkningsvärt i Matematik så detta är ett bra steg i rätt riktning.