skoljobb.se

Nyheter

Förstatliga skolan nu!

Inlägget nedan är ett debattinlägg inskickat till oss på skoljobb.se från en av våra besökare, vill du också skriva ett inlägg? Mejla mig på jimmy.hagelfors@skoljobb.se

Inlägget nedan är ett debattinlägg inskickat till oss på skoljobb.se från en av våra besökare, vill du också skriva ett inlägg? Mejla mig på jimmy.hagelfors@skoljobb.se

Den senaste tiden så har de enorma betygsskillnaderna mellan landets olika skolor blivit uppmärksammade och allt oftare så höjs röster gällande att det skulle vara det fria skolvalets fel.

Samtidigt så finns det en annan bov i dramat som många förbiser, kommunaliseringen av skolan på nittiotalet, men det är trots allt många från vänsterfalang just som yttrar sig i frågan och det var även de som genomförde kommunaliseringen.

Att elever väljer olika skolor är inte skolvalets fel i sig, utan att olika skolor har mer att erbjuda, något man kan beskylla kommunalpengen för.
Ifall du bor mellan två olika kommuner säg Sollentuna och Danderyd, och skolpengen i Danderyd är högre än i Sollentuna så innebär det att skolan kan erbjuda eleven mer och således locka till sig fler elever.

Alla skolor borde tävla på lika villkor och alla elever borde välja skola på lika villkor.

T.P