skoljobb.se

Förskola

Förskollärarnas situation ohållbar

177 förskolor i Stockholms-, Uppsalas- och Gotlands län inspekterades under 2011 av Arbetsmiljöverket. Av dessa fick 162 krav på förbättringar. I snitt fem krav per skola blev det.

Läs mer