skoljobb.se

Högskola/universitet

Distansstudenter grannar till högskolan

Högskolan på Gotland är en av många skolor som har ett flertal studenter som studerar på distans. Men enligt ny statistik så bor de flesta av distansstudenterna faktiskt nära högskolan, oftast på Gotland.

Läs mer