skoljobb.se

Nyheter

- Surfplatta är lika självklar som läroboken

Flera debatter är igång om man ska använda surfplattor i tidig ålder.

Flera debatter är igång om man ska använda surfplattor i tidig ålder. Fredric Gieth, universitetsadjunkt på Högskolan i Borås som jobbar med digital kompetens och sitter på institutionen för pedagogik menar att det är självklart att surfplattor ska vara en del av förskolan.

Vi måste möta framtiden. Vi talar idag om den fjärde basfärdigheten, läsa, skriva, räkna – och digital kompetens. Att få utveckla en kunskap kring teknik, men också att få utveckla ett kritiskt förhållningssätt, en kreativ förmåga, att bli reflekterande i vårt möte med nätet. Och det måste börja tidigt i barns utbildning.

Läs även: