skoljobb.se

Nyheter

ADHD kan vara omognad

Barn födda sent är kraftigt överrepresenterade bland barn med ADHD-diagnoser. Det visar nu för första gången statistik som Socialstyrelsen tagit fram.

Barn födda sent är kraftigt överrepresenterade bland barn med ADHD-diagnoser. Det visar nu för första gången statistik som Socialstyrelsen tagit fram. 

”Det kan delvis handla om att barnen är omogna. Kanske skulle de vänta med att börja skolan”, säger överläkare Björn Kadesjö. Barn födda i december löper 34 procents högre risk att behandlas för ADHD jämfört med snittet för barn födda under första halvåret.

Omkring vart tjugonde barn i Sverige har enligt uppskattningar ADHD. Det är ett funktionshinder som innebär koncentrationssvårigheter, överaktivitet och låg impulskontroll.

De nya siffrorna visar enligt Björn Kadesjö att det kan finnas barn som missförstås ha ADHD.
Det kan handla om omognad. De sent födda pojkarna klarar inte av att möta skolans krav. De hade kanske inte behövt få stora problem om omgivningen lyckats möta barnen utifrån deras egna förutsättningar, säger han.
Å andra sidan kan det enligt Björn Kadesjö vara tvärtom också, barn födda tidigt på året kan kompensera lindriga ADHD-problem med mognad.

Socialstyrelsens statistik omfattar samtliga barn och unga födda 1986–2001 och som ingår i patient- respektive läkemedelsregistret.