skoljobb.se

Nyheter

Barn bedöms redan i förskolan

Bedömningar av barn görs även när förskollärarna gör pedagogiska dokumentationer av verksamheten. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Bedömningar av barn görs även när förskollärarna gör pedagogiska dokumentationer av verksamheten. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Lise-Lotte Bjervås vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande har dokumenterat hur förskollärare samtalar om barnen på förskolor i relation till de dokumentationer som de har gjort. 1-3 år gamla var majoriteten av de omtalade barnen

Förskollärarna bedömer barnen som kompetenta barn med många förmågor. Dessa förmågor placeras av förskollärarna i barnen och inte i det pedagogiska sammanhanget på förskolan.

Enligt Lise-Lotte Bjervås finns en bild av att pedagogisk dokumentation på förskolan inte innebär individuella bedömningar av barnen. Forskningen som hon har gjort visar motsatsen.