skoljobb.se

Nyheter

Barn ska ha blivit tvångsmatad av pedagog

Ett barn kräktes på en förskola i Malmö efter att blivit tvångsmatat av en pedagog. Det hävdar flera personer som anmält händelsen till Skolinspektionen

Ett barn kräktes på en förskola i Malmö efter att blivit tvångsmatat av en pedagog. Det hävdar flera personer som anmält händelsen till Skolinspektionen.

Det var under en dag i juni som en pedagog tvångsmatade et barn vilket ledde till att det kräktes. Andra anställda säger att pedagogen vid ett annat tillfälle ska ha tvångsmatat ett barn. Personalen meddelande redan i oktober förgående året för förskolechefen att pedagogen var hårdhänt och sa olämpliga saker till barnen.

Personalen och mamman till barnet anmälde den kränkande behandlingen till Skolinspektionen. Förskolechefen har en annan bild av händelsen. Enligt henne har personalen sagt att kräkningarna inte berodde på tvångsmatning utan på att barnet satte mjölk i halsen.

Skolinspektionen konstaterar att det inte kan slås fast att tvångsmatningen och de andra kränkningarna ägt rum. Däremot riktar de kritik mot att förskolan inte har någon aktuell plan för att förhindra och förebygga kränkande behandling.