skoljobb.se

Nyheter

Ettåringar använder surfplattor

Surfplattor blir allt vanligare inom skolan och förskolan. -I Hässleholm använder ettåringar surfplattor och hittills är resultatet positivt.

Surfplattor blir allt vanligare inom skolan och förskolan. -I Hässleholm använder ettåringar surfplattor och hittills är resultatet positivt.

- Ettåringarna älskar den, om de trycker på en bild av en hund så skäller den, säger Catharina Fransson, förskollärare

Sedan i november förra året har Hässleholm haft ett projekt för att testa om surfplattan kan vara ett tillskott till den befintliga pedagogiken. Resultatet är hittills positivt, berättar Catharina Fransson på Fyrklöverns förskola. Barnen övar språk, matematik, samarbete och lär sig färger.

Bland de barn som inte har svenska som modersmål märker personalen också att surfplattorna stimulerar svenska språket.

Läs även: