skoljobb.se

Nyheter

Få män utbildar sig till förskollärare

Bara tre procent av lärarna på förskolorna i Sverige är män. Och utvecklingen ser ut att fortsätta. Var fjärde manlig student som börjar utbildningen till förskollärare hoppar av sina studier.

Bara tre procent av lärarna på förskolorna i Sverige är män. Och utvecklingen ser ut att fortsätta. Var fjärde manlig student som börjar utbildningen till förskollärare hoppar av sina studier.


Att en förskola är helt bemannad med kvinnor är inte unikt. I den svenska förskolan jobbar i dag bara tre procent män. Och det är en siffra som hållit i sig länge.
Det är även få män på förskollärarutbildningen. Hösten 2011 började 2.241 personer studera på någon av de 32 förskollärarutbildningarna i Sverige. Av dessa studenter var 173 män. Ett år senare hade var fjärde man valt att inte fortsätta. Det visar nya siffror från Högskoleverket som Statistiska centralbyrån tagit fram.

Vid årsskiftet ska myndigheten presentera hur förskolan ska bli en arbetsplats för både kvinnor och män. Nu görs en kartläggning och analys av de åtgärder som hittills genomförts. Dessutom ska andra länder studeras, däribland Norge, för att se hur de lyckats få fler män till förskolan.