skoljobb.se

Nyheter

Färre skadeanmälningar på barn och ungdomar

I Göteborgs statistik över förra årets skadeanmälningar var det den första minskningen på tio år

I Göteborg har det skett en förändring på antalet anmälda skadade barn och ungdomar. Under tio år har många anmälningar gjorts till det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon, av en oklar anledning har antalet anmälningar minskat under det senaste året. 

För första gången på tio år har skadeanmälningarna i Göteborg sjunkit med 81 fall. Det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon sammanställer årligen statistiken på anmälningarna som sker inom förskole, skol och gymnasieverksamheten i staden. 

Av 43 000 förskoleelever var det 537 skadetillfällen som anmäldes 2011 vilket är en minskning med 28 anmälningar från tidigare år. Den vanligaste orsaken till skadeanmälning av ett förskolebarn är olycka vid ett fall då det som oftast tar skada är tänderna. I grundskolan var det en minskning med 54 skadefall då 937 anmälningar gjordes på 49 000 elever. Av skadorna som anmäldes på gymnasieleverna hade majoriteten inträffat på fritiden.