skoljobb.se

Nyheter

Fler högutbildad personal på kommunala förskolor

Statistik från Skolverket visar att parsonal på de kommunala förskolorna har undervisats på högre nivå än i de privata.

Statistik från Skolverket visar att parsonal på de kommunala förskolorna har undervisats på högre nivå än i de privata.

Ny statistik från Skolverket visar att personalen i kommunala förskolor har högre utbildning än personal i de fristående. Skillnaderna har förstärkts de senaste tio åren. Medan utbildningsnivån i stort sett har varit oförändrad i de kommunala förskolorna har den sjunkit i fristående förskolor.

Barngrupperna i fristående förskolor är i genomsnitt något mindre än barngrupperna i kommunala förskolor.

Läs även: