skoljobb.se

Nyheter

Fler män i förskolan

Regeringens uppfattning är att förskolan bör ha en jämnare könsfördelning. Idag uppgår andelen män som arbetar i kommunal förskola till 2,8 procent och inom fristående förskola till 5,3 procent.

Regeringens uppfattning är att förskolan bör ha en jämnare könsfördelning.  Idag uppgår andelen män som arbetar i kommunal förskola till 2,8 procent och inom fristående förskola till 5,3 procent.

Skolverket har fått i uppdrag att genomföra insatser i syfte att främja jämställdhet i skolväsen. 16 500 000 kronor avsätts för uppdraget 2012.

-Förskolan ska vara en attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män. Det är viktigt att barn i förskolan får möta kompetent personal och vuxna förebilder som är både kvinnor och män, säger Nyamko Sabuni.