skoljobb.se

Nyheter

Flera olyckor på förskolor

Under de senaste åren har antal barn som får söka vård efter en olycka på förskola ökat.

Under de senaste åren har antal barn som får söka vård efter en olycka på förskola ökat.

Nya siffror från Socialstyrelsen visar att flera antal barn får söka vård efter olyckor på förskolan. Siffror som Ingela Martinsson personalutvecklare på barn- och utbildningsförvaltningen i Nässjö, kan bekräfta.

– Vi har sett denna trend under en lång tid, att det är mest inom förskolan. Dock vet vi inte om det beror på att det händer mer eller om de är mer benägna att anmäla. Sedan är det väl mer olyckor bland yngre barn, de springer och de busar och det är mer aktiviteter än bland de äldre skolbarnen, säger Ingela Martinsson.

En bidragande orsak som nämnts i rapporten från Socialstyrelsen är att barngrupperna ökat samtidigt som antalet personal blir färre.

Läs även: