skoljobb.se

Nyheter

Förskolepersonal riskerar hörselskador

I Umeå visar en studie att drygt en tredjedel av förskolepersonalen lider av tinnitus.

I Umeå visar en studie att drygt en tredjedel av förskolepersonalen lider av tinnitus.

Många av de anställda har nedsatt hörsel andra har drabbats av tinnitus, så ser tyvärr verkligheten ut i förskolorna i Umeå.
Trots dessa utfall så har mätningar visat att ljudnivån inte alls är för hög utan att det är ljudtopparna som är boven.

Bästa medlet mot problemet är mindre barngrupper.