skoljobb.se

Nyheter

Förskollärare har fått nog

Förskollärarna i Malmö har fått nog av att de inte får tid till pedagogisk planering

Förskollärarna i Malmö har fått nog av att de inte får tid till pedagogisk planering. Lärarförbundet kräver nu att politikerna inför planering i kollektivavtalet.

Henrik Wollter som jobbar på resursenheten på Rosengård säger att blir mer omsorg än pedagogik på deras förskolor när stadsdelarna inte prioriterar förskollärarnas planeringstid.

1 200 förskollärare från Malmö Stad har skrivit på ett upprop för att få den pedagogiska utvecklingstiden i ett avtal.

På vissa förskolor är planeringstiden inlagd i schemat och på andra skolor får förskollärarna ta sig den tiden när de har möjligheter att lämna barngruppen.

Tre fackliga representanter har berättat till politikerna att många förskollärare är oroliga för att de inte kan leva upp till kraven som ställs i den nya läroplanen och att de är arga över att Malmö Stad inte kan garantera den pedagogiska utvecklingen.

- Vill kommunledningen att Malmö Stad ska vara en attraktiv stad för förskollärare bör de förbättra arbetstagarnas villkor menar Lärarförbundet.