skoljobb.se

Nyheter

Förskollärarnas situation ohållbar

177 förskolor i Stockholms-, Uppsalas- och Gotlands län inspekterades under 2011 av Arbetsmiljöverket. Av dessa fick 162 krav på förbättringar. I snitt fem krav per skola blev det.

177 förskolor i Stockholms-, Uppsalas- och Gotlands län inspekterades under 2011 av Arbetsmiljöverket. Av dessa fick 162 krav på förbättringar. I snitt fem krav per skola blev det.

Skadliga arbetsställningar, bullrig och hektisk arbetsmiljö samt brister när det gäller stöd och handledning är några av de vanligaste riskerna som inspektionerna visade.