skoljobb.se

Nyheter

Inga statliga lönegarantier med det nya förskolelyftet.

Det är själva kurserna som finansieras av staten, resten får huvudmannen stå för.

Den nya fortbildningssatsningen i förskolan på sammanlagt drygt 120 miljoner kronor under åren 2012–2014, aviserades i redan i budgetpropositionen. Skolverket har nu fått i uppdrag att ta fram kurser på 7,5 högskolepoäng i samarbete med de lärosäten som har förskollärarutbildning.

Dessa kurser är enbart till förskolechefer och förskollärare. Förra förskolelyftet riktades till all personal inom förskola.

Men precis som i lärarlyftet tar regeringen bort det öronmärkta statsbidraget till studielöner. Det är själva kurserna som finansieras av staten, resten får huvudmannen stå för.