skoljobb.se

Nyheter

Lex Sarah ska införas i skolan och förskolan

Personal på skola eller förskola ska bli skyldiga att anmäla missförhållanden. Lex Sarah ska införas även på skolområdet klargör regeringen

Personal på skola eller förskola ska bli skyldiga att anmäla missförhållanden. Lex Sarah ska införas även på skolområdet klargör regeringen.

En utredning lade i våras fram ett förslag att all personal inom skola och förskola bör ha skyldighet att anmäla missförhållanden.

Det kan handla om att barn eller elever inte får hjälp och stöd i sin utveckling för att nå målen i skolan.

Inspirationen kom från socialtjänsten och äldreomsorgen där det redan finns skyldigheter att anmäla missförhållanden, det som kalla för Lex Sarah.

Personalen ska anmäla missförhållandena till sin rektor eller förskolechef. Rektorerna och förskolecheferna har sedan ansvaret att utreda och åtgärda fallet. Om det skulle vara allvarliga missförhållanden ska det anmäla till Skolinspektionen eller till kommunen.

Utredaren har föreslagit att anmälningsskyldigheten ska träda i kraft första juli 2012. Lärarförbundet har länge krävt en Lex Sarah för skolan och förskolan.