skoljobb.se

Nyheter

Mer lärarande i förskolan

Skolinspektionen anser att många förskolor behöver fokusera mer på lärande och fördjupa arbete med läroplanen. Det efter en granskning på 42 olika förskolor i landet.

Skolinspektionen anser att många förskolor behöver fokusera mer på lärande och fördjupa arbete med läroplanen. Det efter en granskning på 42 olika förskolor i landet.

Bland annat efterfrågar myndigheten ökat fokus på lärandeuppdraget samt att personalen utvecklar kvalitetsarbetet till att bli en naturlig del av verksamheten.

Skolinspektionens projektledare Ingbeth Larsson anser att personalen oftare gemensamt bör reflektera över verksamheten samt ta in resultat från vetenskap och beprövad erfarenhet för att bättre förstå barns lärande.

Lärarnas Nyheter