skoljobb.se

Nyheter

Mindre musik i nya kursplanen

Barn i förskolan riskerar att utöva mindre sång och dans med den nya kursplanen. Estiska ämnena får mindre utrymme i framtiden

Barn i förskolan riskerar att utöva mindre sång och dans med den nya kursplanen. Estiska ämnena får mindre utrymme i framtiden.

Att främja barnens utveckling med sång och dans i förskolans verksamhet är ett mål i läroplanen. Men i förskolelärarnas utbildning har ämnena inte lika stor betydelse som tidigare.

 -  De estetiska ämnena är inte lika viktiga som tidigare. Det går att få in musik även i andra ämnen men undervisning i enbart musik har minskat katastrofalt säger universitetsadjunkt Michael Bruze.

Att barnen får höra och sjunga klassiska sånger som ""Blinka lilla stjärna"" och ""Här dansar herr gurka"" är också ett ansvar som vilar på barnomsorgen för att föra ett kulturarv vidare. Universitetsläraren Michael Bruze är oroad över utvecklingen.

– Om inte föräldrarna sjunger med sina barn, vilket jag tror är väldigt olika och om inte personalen heller gör det då är det lite kritiskt säger Michael Bruze.