skoljobb.se

Nyheter

Nationellt prov i förskolan

Allt flera nior kommer gå med godkända betyg om nationella prov inför i förskolan. Det menar en grupp experter som idag lägger fram en rapport om tidig stöd i skolan.

Allt flera nior kommer gå med godkända betyg om nationella prov inför i förskolan. Det menar en grupp experter som idag lägger fram en rapport om tidig stöd i skolan.

 

Svenska elevers prestationer försämras allt mer och i olika internationella jämförelser ligger Sverige längst ner på listan. Delvis beror det på att man upptäcker de stöd elever behöver alldeles för sent.

 

Barn från utsatta miljöer och barn med inlärningssvårigheter eller beteendeproblematik har ofta svårt att klara skolan och det kan dröja länge innan deras problem upptäcks och de får rätt hjälp.

 

Därför vill experter som skrivit rapporten, att nationella prov redan införs i förskolan. Alla 6-åringar ska göra ett diagnostiskt test när de börjar i förskoleklass.

 

- Vi tror att med tidiga bedömningar hittar vi vad eleven behöver för stöd i tidig ålder. Vi ser i dag att stora mängder elever går ut nian med bristfälliga betyg och många hoppar också av gymnasiet och då är det ju försent för att komma till rätta med problemen, säger Camilo von Greiff, en av de tre rapportförfattarna.


Läs även: