skoljobb.se

Nyheter

Norge lockar män till förskolan

Norge är bäst i Europa på att rekrytera män till förskolan. Skolverket ska nu titta på hur vårt grannland arbetar med att locka män till förskolan.

Norge är bäst i Europa på att rekrytera män till förskolan. Skolverket ska nu titta på hur vårt grannland arbetar med att locka män till förskolan.

Norge har under en tioårsperiod gjort en stor utbyggnad av sin barnomsorg samtidigt har det funnits en politisk vilja att få in fler män i förskolan och till förskollärarutbildningen. Mellan 2006 och 2010 satsade den norska staten femton miljoner norska kronor på mediekampanjer och belönade de förskolor som ökade andelen män.

Målet är fortfarande att tjugo procent av personalen i alla norska förskolan ska vara män. Men rekryteringen har bara kommit en bit på vägen. Genomsnittet idag är tio procent. I Tretton procent av Norges förskolor är en femtedel män.