skoljobb.se

Nyheter

Ojämställt på var tredje skola

Det står tydligt i förskolans läroplan att förskolan ska moteverka traditionella könsmönster och könsroller. Men efter Skolinspektionens årliga kontroller visar det sig att i var tredje kommun inte uppfyller dessa krav.

Det står tydligt i förskolans läroplan att förskolan ska moteverka traditionella könsmönster och könsroller. Men efter Skolinspektionens årliga kontroller visar det sig att i var tredje kommun inte uppfyller dessa krav.

Det är upp till varje enskild förskola hur mycket man vill satsa på detta.

Skolinspektionens granskning av förskolor under 2009 och 2010 gav resultatet att var tredje kommun blev underkänd på punkten att medvetet arbeta mot traditionella könsmönster. 2009 var det 30 procent av de 73 kommuner som kontrollerades och 2010 var det 31 procent av 58 kommuner som behövde vidta åtgärder för att uppfylla läroplanen enligt Skolinspektionen.

Forskare på Stockholms universitet har nu utvärderat vad som hände med de projekt som fick utbildningspengar 2004-2005 för genusarbete i förskolan av Delegationen för jämställdhet i förskolan.

Totalt var det 96 projekt som fick bidrag, och Christian Eidevald, forskare vid Högskolan i Jönköping, har för Stockholms universitet gjort en uppföljning.

Och enligt tidigare opublicerade siffror som han tagit fram åt SVT svarade mer än hälften av de som svarat, 54 procent, att man prioriterar frågan och var femte förskollärare menar att de har hög prioritet på deras förskola.

-Det tyder på att arbetet har fortsatt så som det var tänkt, säger Christian Eidevald.

På frågan: ""Vad det är som möjliggjort arbetet"" så svarade många att det var en eldsjäl, eller förskolans ledning, men över hälften svarade också att det inte varit möjligt utan föreläsare och litteratur i ämnet.

-Om det är beroende av en eldsjäl kan det ju också vara problematiskt, arbetet borde implementeras mer i verksamheten, säger Christian Eidevald.

Läs även: