skoljobb.se

Nyheter

Rätten till förskoleverksamhet på minoritetsspråk inte säkrad

I 47 kommuner har de som talar minoritetsspråk en finska, samiska eller meänkieli enligt lag rätt till förskoleverksamhet på det egna språket. Skolinspektionen granskning visar att många kommuner inte kan erbjuda sådana verksamheter och är dåliga på att informera om det finns.

I 47 kommuner har de som talar minoritetsspråk en finska, samiska eller meänkieli enligt lag rätt till förskoleverksamhet på det egna språket. Skolinspektionen granskning visar att många kommuner inte kan erbjuda sådana verksamheter och är dåliga på att informera om det finns.

De som talar finska, samiska och meänkieli har särskilda rättigheter inom vissa geografiska områden. I dessa områden har de rätt till förskoleplats med det egna språket.

Skolinspektionen har gjort en granskning på samtliga kommuner som är berörda.

19 kommuner inte hade informerat de nationella minoriteterna om att de har rätt till plats på en förskola där hela eller delar av verksamheten bedrivs på minoritetsspråk, att 20 kommuner inte hade undersökt behovet av sådan förskoleverksamhet och att 12 kommuner inte erbjöd plats i en förskola där hela eller delar av verksamheten bedrevs på minoritetsspråk