skoljobb.se

Nyheter

Sex tjänster försvinner från Höörs förskolor

Höörs kommunala förskolor måste dra ned på sex tjänster i höst efter ett beslut från barn- och utbildningsnämnden.

Höörs kommunala förskolor måste dra ned på sex tjänster i höst efter ett beslut från barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet fattades med minsta möjliga marginal med siffrorna fem mot fyra.