skoljobb.se

Nyheter

Skåne behöver förskollärare

De utbildade förskollärarna i Skåne är för få, och prognosen för kommande år ser dyster ut.

De utbildade förskollärarna i Skåne är för få, och prognosen för kommande år ser dyster ut. Kommunförbundet Skåne har skrivit ett brev till utbildningsminister Jan Björklund om att fler lärare måste utbildas vid högskolorna i länet för att möta behovet.

Pensionsavgångarna i barnomsorgen kommer att öka de kommande åren. Många skånska kommuner har som ambition att öka andelen högskoleutbildade förskollärare, men får leta med ljus och lykta när det är dags att rekrytera.

Kommunförbundet skriver till utbildningsdepartementet och vill att man ökar antalet utbildningsplatser på förskollärarutbildningarna i Kristianstad och Malmö. Där hade man två sökande per plats till förra årets hösttermin.