skoljobb.se

Nyheter

Skolverket varnar för stora grupper i förskolan

Skolverket varnar för att förskolans kvalitet kan bli sämre med för stora barngrupper.

Barngrupperna i förskolan blir större. De stora småbarnsgrupperna har blivit tre gånger fler på sju år. Det visar ny statistik från Skolverket, som varnar för att låta barngrupperna växa.

Carina Hall, undervisningsråd på Skolverket pekar på att den nya skollagen och den reviderade läroplanen för förskolan från den 1 juli kräver att förskolan stärker det pedagogiska uppdraget.

• Genomsnittliga antalet barn per grupp i förskolan var 16,9 under 2010 (16,8 året innan).
• Det gick 5,4 barn per anställd (samma personaltäthet som för tio år sedan).
• De bolagsdrivna förskolorna är nu fler än föräldrakooperativen och är den vanligaste privata driftsformen.
• 3 procent av de anställda i förskolan är män (ungefär samma siffra som för tio år sedan).
.